— In English below– 

I samarbete med Nördkollo så kommer vi denna sommar hålla i två kurstillfällen i Linköping, för dig som är 13 – 19 år. Kom med och lära dig mer om spelutveckling under en hel dag tillsammans med oss! Förutom att lära sig om hur det är att arbeta med spel får deltagarna också mycket tid till att testa på eget spelskapande med fokus på programmering i Unity. Nördkollo erbjuder dessutom fler dagar med skapande i fokus.

In collaboration with Nördkollo, this summer we’ll have two courses in Linköping, for you who are 13 – 19 years old. Join us for a whole day and learn about game development! In addition to learning about what it is like to work with games, the participants will also get a lot of time to test to create their own game with a focus on programming in Unity. Nördkollo also offers more days with creativity in focus, read more and sign up here! (In Swedish only)